April 18 2016

Hur väljer man advokat?

Om du har åtalats för ett brott och ska upp i en rättegång eller en förhandling har du två sätt att välja försvarare på. En advokat kan antingen utses åt dig av domstolen (detta är vad som till vardags kallas en offentlig försvarare) eller så utser du en egen försvarare. När det kommer till offentliga försvarare har domstolen att välja på en rad olika, men för uppgiften lämpliga, advokater som alla uppfyller de krav som ställs på dem av domstolen. När det kommer till en självvald försvarare finns det ett antal allmänna krav som ska vara uppfyllda såsom att:
försvararen ska vara lämplig att arbeta med målet med hänsyn till dennes tidigare arbetsverksamhet, livsinsikter, redbarhet samt eventuella straffregister.


-Förekommer försvararen i straffregistret är det upp till domstolen att ta ställning till hur pass relevant detta är för det nuvarande målet samt hur långt tillbaka i tiden brottet utfördes.
-De insikter som åsyftas är i detta fallet specifika kunskaper och erfarenheter som är relevanta för det aktuella målet. Det finns egentligen inget krav på att en självvald försvarare är utbildad jurist – det räcker att denna har insikter som gör denne lämplig att ta sig an fallet.
-Tidigare verksamhet syftar inte bara till om den presumptiva försvararen arbetat med juridik tidigare, utan det kan även innefatta all typ av verksamhet som på något sätt gett denne kunskaper och erfarenheter som ökar eller minskar personens lämplighet som försvarare.
-Redbarheten syftar här till om personen ifråga verkar vara pålitlig, kunnig och, i generella termer, en person som kan anses utföra uppgiften utan problem. Domstolen gör denna typen av bedömningar varje gång när det kommer till egna försvarare och hur noggranna de är med bakgrundskontroller beror på vilken typ va brott det handlar om. Ju lättare brott, desto mindre allvarligt är det vilken försvarare du väljer.

Offentlig försvarare kan vara bättre

Under tiden som rättegången pågår kan det ibland uppstå situationer där det framkommer att den självvalda försvararen inte visat sig vara lämplig att fortsätta som försvarare på grund av brist på kompetens eller liknande. I dessa fall kan domstolen avvisa den utnämnde försvararen och tillsätta en offentlig försvarare istället.


Offentliga försvarare är även de skyldiga att uppfylla domstolens krav, dock väljer här domstolen redan mellan en rad olika försvarare som de vet uppfyller kraven. Men även i fallet med offentliga försvarare kan domstolen gå in och avvisa en försvarare som upplevs inkompetent eller på något annat sätt olämplig att fortsätta sitt arbete som försvarare i det pågående målet.

April 14 2016

Fler får lättare ersättning för ett försenat flyg

Att man är starkare tillsammans är något som man kan applicera till väldigt många områden och numera också gällande flyplansförseningar. Vi kan här ponera följande: du åker med ett flyg som tvingas vända tre gånger på grund av något problem med en motor; en ren och skär skräckupplevelse som gör att du verkligen tackar Gud då planet äntligen tar mark och ni landar tryggt i den destination som ni haft som mål. Att ni landat sex timmar sent är ingenting som berör dig till en början – du är glad att du landat på ett tryggt sätt.

Men; då du däremot inser att du missat det viktiga möte som varit syfte med hela resan så inser du också att du borde ha rätt till ersättning för det som hänt. Du vill ha ersättning för att du åkt med ett försenat flyg och du skickar därför in en ansökan till flygbolaget i fråga. Svaret här blir något sorts standardmejl: Sorry for the delay but we are sorry to inform you…

Och så får du veta att du inte får ersättning för försenat flyg – trots att din resa når alla krav som finns. Det du kan göra här är at du antingen ger upp och inser att du inte kommer att vinna tvisten – eller också så driver du processen vidare och spenderar timmar – dagar! – på att försöka få igenom dina krav. Förmodligen så kommer detta innebära att du ger upp och det är exakt det som flygbolagen vill och satt i system. Man vet att det finns en god chans att trötta ut konsumenter som vill ha ersättning för ett försenat flyg och därför motsätter man sig kraven.

Kontakta erfarna jurister på internet

Tillsammans är vi starka då – var kommer textens början in i bilden? Jo, vad händer om samtliga passagerare kopplar in samma firma och driver ett gemensamt mål mot flygbolaget i fråga gällande ersättning för ett försenat flyg. Chansen är betydligt större att man vinner och det fina numera är att det inte handlar om någon större ansträngning. Man fyller i flygnummer och datum för flighten på en sida tillhörande något av de företag som specialiserat sig på just krav kring ersättning för ett försenat flyg.

Kostnaden för ett sådant företag brukar vara att samtliga resenärer betalar 25% av det belopp man får ut. För; man brukar ha väldigt goda chanser om man tillsammans anlitar professionell och erfaren hjälp för att få ersättning för ett försenat flyg – det har många flygbolag bittert fått erfara.

Här kan du läsa mer om hur det hela fungerar.

March 24 2016

Vad gör en låssmed – och hur?

Låssmed är ett gammalt hederligt yrke som går ut på att man erbjuder service till kunder som söker hjälp med lås, larm och säkerhet. Det kan röra sig om allt från att öppna dörren för en kund som tappat nyckeln och sedan installera nya lås till att utveckla och installera hela larmsystem.
För att göra sitt jobb har låssmeden gått en längre utbildning där denna har lärt sig allt om lås och dess olika applikationer samt, i många fall, även gått som lärling bakom mer erfarna låssmeder. Kunskapen som smeden besitter för att öppna lås täcker de flesta modeller och varianter som finns på marknaden men det kan ibland vara svårt att lösa utan att förstöra låset helt, dock försöker en låssmed alltid att öppna ett lås utan att förstöra det för att orsaka så lite skada som möjligt på låset och dess omgivning.

När det kommer till att öppna lås finns det en rad olika tekniker som en låssmed kan använda sig av. Vilken teknik som används beror till stor del på hur låset är utformat men kan även bestämmas av vad kunden önskar göra med låset efter uppbrytning (om den vill använda samma fäste till låset som för det nya osv). Ofta måste flera tekniker kombineras för att övervinna låset och att välja vilka och hur dessa bör kombineras är bara en av de stora utmaningar som en låssmed i Stockholm kan ställas inför under ett jobbpass. Förutom att använda rätt tekniker behöver smeden även ha en god dos tålamod då många lås kan ta en lång stund att bemästra, då gäller det att ha erfarenheten att veta att låset förr eller senare kommer att ge med sig om man fortsätter på samma metodiska sätt att angripa problemet.

Att dyrka upp ett lås

Initialt undersöker låssmeden låset för att ta reda på dess allmänstatus, vilken modell det rör sig om samt hur gammalt och slitet det är. Baserat på dessa iakttagelser väljer låssmeden sedan en eller flera lämpliga metoder för att öppna det. Här spelar det även in hur dörren eller platsen där låset sitter ser ut och hur pass känslig den miljön är för stötar och påfrestningar. I grunden har låssmeden tre större metoder att använda sig av. Tre metoder som alla har sina för- och nackdelar för vissa typer av lås.
*Raking: Använda en dyrk för att placera låscylindrarna i linje och sedan applicera tryck för att öppna låset.
*Scrubbing: Använda en dyrk för att lyfta ett visst antal av låscylindrarna, låsa dem mot kolven och sedan känna sig fram till vilka cylindrar som ger efter vid tryck och måste justeras ytterligare.
*Jiggling: Använda en dyrk för att slumpmässigt skaka om cylindrarna i låset samtidigt som man applicerar tryck.

March 18 2016

Många återförsäljare av värmepumpar

Om man generellt ser till utbudet som finns i Stockholm så är detta väldigt stort oavsett vilken produkt eller tjänst man söker efter. Det här gör att man som kund har en stor fördel jämfört med andra städer gällande priserna och om vi konkretiserar detta genom ett litet exempel så kan vi säga att det handlar om att du är kund och att du är på jakt efter värmepumpar.

Du äger ett hus i Täby och du har länge funderat över varför din energikostnad är så hög och om det finns något sätt att sänka denna. Det förslag du fått är värmepumpar och mer specifikt en värmepump till bergvärme då en geotekniskt undersökning visat att denna energikälla passar dig och ditt hus allra bäst. Det som du gör här är att du besöker alla återförsäljare av värmepumpar som finns i Stockholm – en ansenlig mängd – och jämför priserna dem emellan fram till dess att du hittat en som passar din budget bäst.

Viktigt här är dock att du inte köper en billig som inte håller måttet – det handlar trots allt om en investering till ditt hus.

Därför har du innan valt ut ett specifikt märke av värmepumpar då detta har fått bäst betyd i olika tester. Skillnaden här mellan Stockholm och andra städer är att det även finns en tydlig skillnad mellan priset för just denna värmepump och detta specifika märke hos de olika återförsäljarna och du väljer alltså den billigaste (så klart). Här kan man se hur man som kund i Stockholm kan använda sig av konkurrensen på ett sätt; du har botaniserat bland olika försäljare av värmepumpar fram till dess att du hittat den som varit bäst för din plånbok och budget.

Det här är steg ett och om vi fortsätter beskriva om hur man använder sig av konkurrensen i Stockholm så fortsätter vi vårt exempel om dig och bergvärme till ditt hus i Täby. 

Installationen blir billigare

För att kunna använda bergvärme som energikälla så krävs det att ma borrar och det är den detaljen som ofta gör att kostnaden blir så hög. Det som du gör här kommer dock att sänka priset frö dig. Du gör nämligen på samma sätt som då det gällde värmepumpar; det vill säga – du kontaktar så många företag som möjligt och ställer därefter deras offerter mot varandra. Hade du här bott i en mindre stad så hade du fått nöja dig med det pris den verksamma firman i staden gett dig – i Stockholm drar du nytta av det stora antalet som finns där. Då du hittat en lämplig och prisvärd firma för borrning efter din bergvärme i Täby så återstår själva efterarbetet. Det vill säga att återställa din tomt i normalt skick igen. Du upprepar samma procedur och detsamma har du även gjort gällande själva installationsarbetet av värmepumpen du köpt.

Utnyttja konkurrensen

Summa summarum här kan vi säga att din totala kostnad för bergvärme i Täby slutar på 110.000 kronor. Om du istället bott i en mindre stad så hade den kanske slutat på 125.000 kronor. Tack vare att du dragit nytta av konkurrensen – i allt från värmepumpar, borrning, installation och efterarbete – så har du alltså tjänat 15.000 kronor.

Det här går att applicera till samtliga områden där det finns hög konkurrens och det här gäller – som sagt – de flesta branscher, tjänster och produkter i Stockholm. Var aktiv, jämför priser och ställ offerter mot varandra – det tjänar du på i slutändan.

March 14 2016

Fördelar med flytbryggor

För att maximera ett boende eller en sommarstuga som har nära anslutning till vattnet så behöver man ofta en brygga och det är sådana vi ska titta lite närmare på här. Innan vi fortsätter dock så ska vi även tillägga att en båt även den bör räknas in för att på bästa sätt ta tillvara på upplevelsen som en sjö eller ett hav kan ge. Vi kan därför säga att du även har en båt som måste anläggas vid den brygga du ska skaffa till ditt sommarhus.

Frågan är alltså ganska enkel här: vilken brygga passar bäst? Svaret är dock svårare att ge. Bryggor väljs utifrån några kriterier och här spelar naturligtvis området i sig en stor roll. Likaså gör botten samt till viss mån även väderförhållanden (som kan vara svårt att förutse; men man har ändå ett visst hum om det exempelvis blåser mycket där man bor). Vi tänkte rada upp tre stycken typer av bryggor och skriva upp några för- och nackdelar som respektive modell för med sig.

Innan det dock så kan vi tillägga att det kan vara en god idé att förankra beslutet på högre instans. Du behöver sällan bygglov för en brygga; men du kan däremot kontakta Länsstyrelsen för att få dispens från Strandskyddsbestämmelserna. Dessutom; se till att grannarna är medveten om att bryggan i fråga ska byggas och se till att dessa godkänner dina planer – alltför många konflikter har kommit ur att en person byggt en brygga som stört omgivningen på något sätt. Så; här är de bryggor du kan välja bland:

• Flytbryggor. Flytbryggor har många fördelar och i och med att du ska ha båt här så finns det en fördel i att flytbryggor och båten ligger kvar på samma nivå; något som underlättar i- och urstigning. Flytbryggor kräver minimalt med skötsel och det krävs heller inte ett alltför stort jobb för att förankra dem. Dessutom så är flytbryggor lätta att ta upp vid exempelvis vintern. Nackdelar är att man måste se upp vid grundare vatten; slår flytbryggor i så kan botten (ofta pontonerna) ta skada. Bäst är en botten av sand då man talar om flytbryggor.
• Stenkista: En klassisk – men dyr – modell. En stenkista läggs på botten; fylld med tungt material varpå man bygger upp bryggan på den. Fördelar är att en stenkista klarar av nästan vilka bottenförhållanden som helst och att den är väldigt stabil. Minus; ja, den är dyr och det kan vara knepigt att bygga en stenkista.
• Pålad brygga. En vanlig modell där man helt enkelt slår ner pålar som man fäster sin brygga i. Det här är ett överlägset val sett ur miljöperspektiv då bland annat fiskyngel mår väldigt bra i anslutning till en sådan. En pålad brygga är dock inte alls att rekommendera vid djupt vatten och även om den är billig så bör man vid ett sådant överväga flytbryggor som alternativ.

Besök http://pontonhamnar.se/ för att läsa mer om flytbryggor och andra alternativ.