March 14 2016

Fördelar med flytbryggor

För att maximera ett boende eller en sommarstuga som har nära anslutning till vattnet så behöver man ofta en brygga och det är sådana vi ska titta lite närmare på här. Innan vi fortsätter dock så ska vi även tillägga att en båt även den bör räknas in för att på bästa sätt ta tillvara på upplevelsen som en sjö eller ett hav kan ge. Vi kan därför säga att du även har en båt som måste anläggas vid den brygga du ska skaffa till ditt sommarhus.

Frågan är alltså ganska enkel här: vilken brygga passar bäst? Svaret är dock svårare att ge. Bryggor väljs utifrån några kriterier och här spelar naturligtvis området i sig en stor roll. Likaså gör botten samt till viss mån även väderförhållanden (som kan vara svårt att förutse; men man har ändå ett visst hum om det exempelvis blåser mycket där man bor). Vi tänkte rada upp tre stycken typer av bryggor och skriva upp några för- och nackdelar som respektive modell för med sig.

Innan det dock så kan vi tillägga att det kan vara en god idé att förankra beslutet på högre instans. Du behöver sällan bygglov för en brygga; men du kan däremot kontakta Länsstyrelsen för att få dispens från Strandskyddsbestämmelserna. Dessutom; se till att grannarna är medveten om att bryggan i fråga ska byggas och se till att dessa godkänner dina planer – alltför många konflikter har kommit ur att en person byggt en brygga som stört omgivningen på något sätt. Så; här är de bryggor du kan välja bland:

• Flytbryggor. Flytbryggor har många fördelar och i och med att du ska ha båt här så finns det en fördel i att flytbryggor och båten ligger kvar på samma nivå; något som underlättar i- och urstigning. Flytbryggor kräver minimalt med skötsel och det krävs heller inte ett alltför stort jobb för att förankra dem. Dessutom så är flytbryggor lätta att ta upp vid exempelvis vintern. Nackdelar är att man måste se upp vid grundare vatten; slår flytbryggor i så kan botten (ofta pontonerna) ta skada. Bäst är en botten av sand då man talar om flytbryggor.
• Stenkista: En klassisk – men dyr – modell. En stenkista läggs på botten; fylld med tungt material varpå man bygger upp bryggan på den. Fördelar är att en stenkista klarar av nästan vilka bottenförhållanden som helst och att den är väldigt stabil. Minus; ja, den är dyr och det kan vara knepigt att bygga en stenkista.
• Pålad brygga. En vanlig modell där man helt enkelt slår ner pålar som man fäster sin brygga i. Det här är ett överlägset val sett ur miljöperspektiv då bland annat fiskyngel mår väldigt bra i anslutning till en sådan. En pålad brygga är dock inte alls att rekommendera vid djupt vatten och även om den är billig så bör man vid ett sådant överväga flytbryggor som alternativ.

Besök http://pontonhamnar.se/ för att läsa mer om flytbryggor och andra alternativ.