March 24 2016

Vad gör en låssmed – och hur?

Låssmed är ett gammalt hederligt yrke som går ut på att man erbjuder service till kunder som söker hjälp med lås, larm och säkerhet. Det kan röra sig om allt från att öppna dörren för en kund som tappat nyckeln och sedan installera nya lås till att utveckla och installera hela larmsystem.
För att göra sitt jobb har låssmeden gått en längre utbildning där denna har lärt sig allt om lås och dess olika applikationer samt, i många fall, även gått som lärling bakom mer erfarna låssmeder. Kunskapen som smeden besitter för att öppna lås täcker de flesta modeller och varianter som finns på marknaden men det kan ibland vara svårt att lösa utan att förstöra låset helt, dock försöker en låssmed alltid att öppna ett lås utan att förstöra det för att orsaka så lite skada som möjligt på låset och dess omgivning.

När det kommer till att öppna lås finns det en rad olika tekniker som en låssmed kan använda sig av. Vilken teknik som används beror till stor del på hur låset är utformat men kan även bestämmas av vad kunden önskar göra med låset efter uppbrytning (om den vill använda samma fäste till låset som för det nya osv). Ofta måste flera tekniker kombineras för att övervinna låset och att välja vilka och hur dessa bör kombineras är bara en av de stora utmaningar som en låssmed i Stockholm kan ställas inför under ett jobbpass. Förutom att använda rätt tekniker behöver smeden även ha en god dos tålamod då många lås kan ta en lång stund att bemästra, då gäller det att ha erfarenheten att veta att låset förr eller senare kommer att ge med sig om man fortsätter på samma metodiska sätt att angripa problemet.

Att dyrka upp ett lås

Initialt undersöker låssmeden låset för att ta reda på dess allmänstatus, vilken modell det rör sig om samt hur gammalt och slitet det är. Baserat på dessa iakttagelser väljer låssmeden sedan en eller flera lämpliga metoder för att öppna det. Här spelar det även in hur dörren eller platsen där låset sitter ser ut och hur pass känslig den miljön är för stötar och påfrestningar. I grunden har låssmeden tre större metoder att använda sig av. Tre metoder som alla har sina för- och nackdelar för vissa typer av lås.
*Raking: Använda en dyrk för att placera låscylindrarna i linje och sedan applicera tryck för att öppna låset.
*Scrubbing: Använda en dyrk för att lyfta ett visst antal av låscylindrarna, låsa dem mot kolven och sedan känna sig fram till vilka cylindrar som ger efter vid tryck och måste justeras ytterligare.
*Jiggling: Använda en dyrk för att slumpmässigt skaka om cylindrarna i låset samtidigt som man applicerar tryck.

April 21 2015

Ta reda på vad du får göra i ditt hem

Att Sverige drabbats av en slags feber gällande inredning och renoveringar är en klar underdrift. Aldrig har vi sett att så många plötsligt lägger sin kraft på att bygga, renovera och fixa med möbler i sina hem och detta kan man bara se på hur antalet stora kedjor inom byggbranschen fullkomligt exploderat under senare år. Det vi menar med dessa kedjor är de som erbjuder material, verktyg och andra saker som behövs för att kunna renovera på egen hand. Exempelvis kan vi här nämna Byggmax, K-Rauta och Bauhaus som alla erbjuder samma typer av material och till väldigt förmånliga priser – detta kan alltså härledas till denna uppkomna trend.

Tänker man efter så har detta skett under loppet av några få år – för bara fem-sex år sedan så såg man definitivt inte dessa kedjor lika utbredda som nu och detsamma gäller även de olika inredningsprogram man hela tiden kan se på tv eller läsa om i tidningar. Dessa två går alltså hand i hand och som privatperson så har det alltså aldrig varit lättare än nu att hitta material och verktyg till rimliga priser – men frågan är om man bara för den sakens skulle klarar av att hantera dem?

Det vi menar med detta är att bara för att tillgängligheten ökat så innebär inte det att alla klarar av att göra de jobb som man får tips om. Du kan exempelvis se ett program på tv där de inreder ett badrum och inom några timmar skaffat dig allt material som krävs för att du själv ska kunna genomföra samma projekt i ditt eget hus. Men klarar du – och får – du verkligen göra det? Nej, det är också här som det brister och ofta handlar det om ren överskattning av sin egen förmåga och underskattning av arbetets omfattning.

Anlita proffs direkt

Ska man renovera ett badrum så innebär också detta att man måste anlita professionell hjälp i form av en elektriker och en rörmokare – du får nämligen inte dra el- eller vatten utan behörighet och giltigt certifikat. Gör man detta utan en att koppla in en elektriker så bryter man nämligen mot lagen och om exempelvis en eldsvåda skulle uppstå och gå att härleda till att du själv dragit elen – ja, då gäller heller inga försäkringar.

Med detta menar vi att det i grunden är ganska sunt att privatpersoner provar på att renovera i sina egna hem och speciellt nu i dagsläget då det är så billigt. Dock – man måste se till följa reglerna som finns och kontakta behöriga personer – elektriker, rörmokare… – då det krävs. Det är skillnad att se hur en person på tv inreder och genomför en renovering mot att man själv gör detsamma.

Det man inte ser här handlar nämligen om att denne person ofta – så fort kamerorna slagits av – har ett helt team som gör jobbet i tysthet. Som privatperson kan detta vara svårt att förstå och här måste man alltså börja ta reda på fakta innan man sätter igång. Kolla noggrannt upp vad du får göra och tänk lite kritiskt kring din egen förmåga – kan du verkligen genomföra allt utan hjälp eller utbildning?