March 24 2016

Vad gör en låssmed – och hur?

Låssmed är ett gammalt hederligt yrke som går ut på att man erbjuder service till kunder som söker hjälp med lås, larm och säkerhet. Det kan röra sig om allt från att öppna dörren för en kund som tappat nyckeln och sedan installera nya lås till att utveckla och installera hela larmsystem.
För att göra sitt jobb har låssmeden gått en längre utbildning där denna har lärt sig allt om lås och dess olika applikationer samt, i många fall, även gått som lärling bakom mer erfarna låssmeder. Kunskapen som smeden besitter för att öppna lås täcker de flesta modeller och varianter som finns på marknaden men det kan ibland vara svårt att lösa utan att förstöra låset helt, dock försöker en låssmed alltid att öppna ett lås utan att förstöra det för att orsaka så lite skada som möjligt på låset och dess omgivning.

När det kommer till att öppna lås finns det en rad olika tekniker som en låssmed kan använda sig av. Vilken teknik som används beror till stor del på hur låset är utformat men kan även bestämmas av vad kunden önskar göra med låset efter uppbrytning (om den vill använda samma fäste till låset som för det nya osv). Ofta måste flera tekniker kombineras för att övervinna låset och att välja vilka och hur dessa bör kombineras är bara en av de stora utmaningar som en låssmed i Stockholm kan ställas inför under ett jobbpass. Förutom att använda rätt tekniker behöver smeden även ha en god dos tålamod då många lås kan ta en lång stund att bemästra, då gäller det att ha erfarenheten att veta att låset förr eller senare kommer att ge med sig om man fortsätter på samma metodiska sätt att angripa problemet.

Att dyrka upp ett lås

Initialt undersöker låssmeden låset för att ta reda på dess allmänstatus, vilken modell det rör sig om samt hur gammalt och slitet det är. Baserat på dessa iakttagelser väljer låssmeden sedan en eller flera lämpliga metoder för att öppna det. Här spelar det även in hur dörren eller platsen där låset sitter ser ut och hur pass känslig den miljön är för stötar och påfrestningar. I grunden har låssmeden tre större metoder att använda sig av. Tre metoder som alla har sina för- och nackdelar för vissa typer av lås.
*Raking: Använda en dyrk för att placera låscylindrarna i linje och sedan applicera tryck för att öppna låset.
*Scrubbing: Använda en dyrk för att lyfta ett visst antal av låscylindrarna, låsa dem mot kolven och sedan känna sig fram till vilka cylindrar som ger efter vid tryck och måste justeras ytterligare.
*Jiggling: Använda en dyrk för att slumpmässigt skaka om cylindrarna i låset samtidigt som man applicerar tryck.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.